Menu

Spółki logistyczne Grupy VIVE oferują szeroki zakres usług TSL i łańcuch wartości, budując przewagę konkurencyjną swoich Klientów. VIVE Transport to nagradzany operator logistyczny operujący w ramach tzw. Zwinnego łańcucha dostaw. Specjalizuje się w transporcie ładunków przestrzennych i standardowych, wysokokubaturowymi nadwoziami wymiennymi systemu BDF. Przewozy realizuje na rynku międzynarodowym oferując także system dystrybucji do sieci handlowych z wykorzystaniem własnego taboru dedykowanego. VIVE Logistic Services oferuje w zakresie logistyki magazynowej innowacyjne i wysoko przetworzone usługi wymagające szczególnych umiejętności zasobów ludzkich, rozwiązania magazynowe w klasie A/A+ w regionie świętokrzyskim oraz rozwiązania w logistycznym łańcuchu wartości klientom poszukującym innowacyjnych, zwinnych rozwiązań w szczególności dla podmiotów z branży retail i producentów dla których głównymi rynkami są kraje wspólnoty europejskiej.


Informacja o zamiarze połączenia Spółki i udostępnienie Planu połączenia

Zarząd Spółki VIVE Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000260504 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), zawiadamia o zamiarze połączenia z VIVE Textile Recycling  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,  KRS: 0000089969  (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) i na podstawie art.  500 § 21 udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia.

Plan połączenia spółek został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 23 października 2018 r. („Plan połączenia”). Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Załącznik: Plan połączenia VIVE Transport sp. z o.o. (link)

  • Ponad 10 000 000 km przejechanych rocznie
  • Ponad 10 000 zleceń rocznie
  • Liczba nadwozi BDF

Niniejszy dział dostępny jest tylko w pełnej wersji serwisu. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na komputerze stacjonarnym lub laptopie.